top of page

Fardum Hembygdsförening

 

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för socknen Fardhem. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att  forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar och gränsvandringar varje vår och höst. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget.Vid flera tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Vi arbetar även med att bevara gamla fotografier och dokument genom att  lagra dem i en databas. Vi ger också ute en egen tidning som vi kallar för Gistur. Under några år har vi arbetet med en bok om Fardhem IFs 80-åriga verksamhet. Den blev klar lagom till föreningens 80-årsjubileum 2016.

Skolan i Fardhem

 

I 1842 års skolstadga föreskrevs skolplikt för att barn. Församlingarna blev skyldiga att bygga skolhus och anställa lärare. Fardhem, Linde, Lojsta som är relativt små socknar och då var ett pastorat beslöts att bygga en gemensam folkskola. Skolan stod färdig 1849 i Linde. Småskoleverksamheten i Fardhem bedrevs i f d sockenstugan, nuvarande bygdegården, medan folkskolebarnen fick gå i en skola i Linde.

1901 delades skoldistriktet och Fardhem byggde en egen folkskola som stod färdig 1903. Den fungerade sedan som kommunal skola till 2008 då Gotlands Kommun på grund av besparingsskäl och vikande elevunderlag lade ner skolan. I augusti 2008 startade Atheneskolan, som redan hade friskoleverksamhet i Visby, en friskola i Fardhem med klasser från förskola till årskurs 6 med speciell inriktning på konstarterna fäktning och dans samt naturkunskap.

Athene Fardhem startade även förskola under 2012.

skola_05.jpg
Gamla skolbyggnaden
Nya skolan - Atheneskolan
skola_04.jpg
bottom of page