top of page

Fardum Hembygdsförening

 

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för socknen Fardhem. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att  forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar och gränsvandringar varje vår och höst. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget.Vid flera tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Vi arbetar även med att bevara gamla fotografier och dokument genom att  lagra dem i en databas. Vi ger också ute en egen tidning som vi kallar för Gistur. Under några år har vi arbetet med en bok om Fardhem IFs 80-åriga verksamhet. Den blev klar lagom till föreningens 80-årsjubileum 2016.

Fardhem Idrottsförening

   

Fardhem Idrottsförening bildades 1936. Redan samma år började man iordningställandet av idrottsplatsen och man bildade en fotbollssektion och en i allmän idrott och 1937 blev varpakastarna medlemmar. 1952 bildades en sektion i ishockey och Fardhem IF var det första ishockeylaget på Gotland som spelade i fastlandsserien.

1984-85 byggdes den nuvarande klubblokalen och 1986 startade Fardhem IF och Garda IK ett samarbete inom fotbollen och FG 86 bildades. Här finns förutom seniorfotboll en stor ungdomsverksamhet med flera lag i olika serier. Idrottsplatsen är idag en samlingsplats inom socknen. Här finns ett motionsspår som är ca 1,8 km och ett lite kortare spår. Här finns skidspår när vädret så tillåter och ibland ordnas tipspromenader här. Även skolbarnen använder sig av idrottsplatsen för både idrottslektioner och andra friluftsaktiviteter.  

Idrottskak01.jpg
FBGK.png
bottom of page