top of page

Fardum Hembygdsförening

 

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för socknen Fardhem. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att  forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar och gränsvandringar varje vår och höst. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget.Vid flera tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Vi arbetar även med att bevara gamla fotografier och dokument genom att  lagra dem i en databas. Vi ger också ute en egen tidning som vi kallar för Gistur. Under några år har vi arbetet med en bok om Fardhem IFs 80-åriga verksamhet. Den blev klar lagom till föreningens 80-årsjubileum 2016.

Fardhem kyrka

 

Fardhem Kyrka är enligt Gutalagen en av de äldsta på ön och en av de tre asylkyrkorna på Gotland. I en asylkyrka kunde en dråpare och hans närmaste anhöriga åtnjuta 40 dagars frid. Det var förmodligen en föregångare till den nuvarande, byggd i trä. Den nuvarande kyrkan är en av de få helt romanska anläggningarna som är bevarade. 
Koret med sin absid, kanske den äldst bevarade på ön, är från mitten av 1100-talet. Långhuset och tornet något yngre, troligen stod kyrkan färdig mot mitten av 1200-talet. Koret har en märklig portal med framskjutande omfattning, prydd med egenartade reliefer. Skulpturerna har inga direkta motsvarigheter på Gotland utan har jämförts med jylländska granitskulpturer.  När det gäller interiören tillkom ornamentsmålningen i koret 1719, predikstolen några år senare. Altarkorset är en kopia av ett triumfkrucifix i Träkumla kyrka.

Kyrkan_01.jpg
Int2.jpg
int1.jpg
bottom of page