top of page

Fardum Hembygdsförening

 

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för socknen Fardhem. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att  forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar och gränsvandringar varje vår och höst. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget.Vid flera tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Vi arbetar även med att bevara gamla fotografier och dokument genom att  lagra dem i en databas. Vi ger också ute en egen tidning som vi kallar för Gistur. Under några år har vi arbetet med en bok om Fardhem IFs 80-åriga verksamhet. Den blev klar lagom till föreningens 80-årsjubileum 2016.

Medlemmarna i hembygdsföreningen fann sojdet vid en sockenvandring 2002 och platsen var då helt igenvuxen mitt inne i skogen. Föreningen beslöts sig att försöka renovera sojdet, ett arbete som pågått under flera år. Det började med röjning av träd och buskar samt framgrävning av själva sojdet. Det bestämdes också att det skulle byggas en sojdesbod på platsen. En stor stock till haggvann samt virke till boden och annat material har sedan samlats och det mesta är skänkt till föreningen. Till en början ordnades arbetsdagar men senare har det varit arbetskvällar, en kväll i veckan under sommarhalvåret. Det har staplats sten, snickrats och huggits tjärved. Men så har det också blivit en mycket vacker plats.

Den 27 juni 2009 var en stor högtidsdag eftersom det då äntligen var dags att tända hembygdsföreningens första sojde. Det blev en riktig folkfest med många besökare, både sockenbor och andra. Det var 50 år sedan man tänt ett sojde i Fardhem senast. Det har varit mycket ideellt arbete och är så ännu, men arbetet fyller också en viktig social funktion och skapar en fin sammanhållning inom föreningen. Vi samlas vid sojdesplatsen varje måndagskväll under sommaren för att "smaita". dvs hugga faitvid som skall användas vid bränningen.

Vi har sedan 2009 haft sojdesbränning vartannat år och 2017 års bränning blev den bästa hittills. Vi fick 244 liter tjära, 60 liter tjärvatten och 30 skr grillkol. 210 liter tjära är såld till Gotlandsbyggen som användes till Fardhems kyrktorn. Inkomsten från tjäran används till olika ändamål som gynnar socknen. Vi har också bidragit till inköp av utemöbler till Prästänget  och nya möbler till vår bygdegård.
 

Grillkol finns att köpa hos Jan Pettersson:

Tel 070-5911044

Sojdet

Saidet2013_01.jpg
bottom of page