top of page

Fardum Hembygdsförening

 

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för socknen Fardhem. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att  forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar och gränsvandringar varje vår och höst. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget.Vid flera tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Vi arbetar även med att bevara gamla fotografier och dokument genom att  lagra dem i en databas. Under några år har vi arbetet med en bok om Fardhem IFs 80-åriga verksamhet. Den blev klar lagom till föreningens 80-årsjubileum 2016.

sojde.jpg

Den vackra sojdesplatsen där hembygdsföreningen har restaurerat
gammalt sojde samt byggt en liten sojdesbod.

Grillkol finns att köpa hos Jan Pettersson tel 070-5911044

Styrelsen

Ordförande Gunnar Kotz tel 070-1981703

 

Vice ordförande Jerry Pettersson tel 073-7524479

 

Kassör Yngve Nilsson tel 070-393 09 77

 

Sekreterare Lena Widén tel 070-398 25 22

 

Övrig styrelseledamot Karl-Evert Petersson 0498-48 81 03

Det går bra att betala medlemsavgiften 50 kronor på vårt konto 8055-6 3405 4981 i Sparbanken Gotland.

OBS att detta är ett bankkontonr och att det då fungerar bäst att göra betalningen med en överföring.

Fardhemssmycket

Fardhemsmycke.png
bottom of page