top of page
Fardhem_GPS_Tran.png

Fardhem är en liten socken på södra Gotland. Här bor ca 160 personer med ett rikt föreningsliv och flera företag. Lantbruk är den övervägande näringen men här finns även företag såsom ullspinneri och varuhandel. Här finns bygdegård och idrottsplats med stor verksamhet. Vi har vacker natur med flera hävdade ängen, skogs- och åkermark och även en del av den mäktiga Mästermyr tillhör socknen.

Det finns historiska byggnader såsom den gamla sockenkyrkan från 1100-talet med den intilliggande vackra prästgården, pampiga gamla stenhus och små söta torp. Några av de gamla gårdarna här har funnits inom samma släkt i många generationer.

I Fardhem finns många spår efter äldre tiders brukande. Fornlämningar visar att människor har bott här sedan bronsålder, i ca 3500 år. Det finns många husgrunder och hägnadsrester. Flera silverskatter visar var den vikingatida bebyggelsen legat. Både under tidig järnålder och vikingatid tycks man ha bott nära dagens gårdar.

Vid 1600-talets mitt fanns 13 gårdar i socknen. Den tidigaste kartan från 1703 visar på små åkrar nära gårdarna, därnäst vidsträckta ängar och hagar. Efter laga skiftet skedde en kraftig uppodling. Framför allt var det ängsmark mitt i socknen, omkring kyrkan som omvandlades till åkermark. Även en del hagmarker odlades upp och senare under 1800-talets slut påbörjades utdikningen av Mästermyr som gav ytterligare värdefull åker- och betesmark.

About
Sevärt & fornminnen
Hällristningar, stensättningar & gravfält
Bad & aktiviteter
Badplats - Asträsk (Länk)
Hastighetsplöjning - (Länk)
Loppis - (Länk)
Pubkvällar/Sommarfest - Info finns i Fardhemsbladet 
Showreels
Gallery

kontakt

Success! Message received.

Representation
bottom of page